You can use WordPress’s blog feature for church news, articles and so on. Feel free to call this section your church blog or rename it to something else like « News ».

Bienvenue

Jaona 15 :5b «Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy » Tonga soa eto amin’i Tranokalan’i Fiangonana Krisitianina Malagasy eto Soisa sy ny manodidina  FKMSM! Tamin’i taona 1985 no niforonan’ny Fiangonana Krisitianina Malagasy aty Soisa sy ny manodidina- FKMSM. Noho ny fitahian’i Tompo dia miroborobo izy ankehitriny. Ny tanjony dia mampiray ny […]

Newsletter #15, 2019

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de juillet au mois de septembre 2019. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany […]

NEWSLETTER #14, 2019

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois d’avril au mois de juin 2019. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ […]

Semaine Sainte – Herinandro Masina Partage et musique #4

« Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? » « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? » Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Mbola faly isika fa mbola vangian’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva! Indro ary atolotra anao fizarana fohy isan’andro miompana amin’ireo teny fito izay nolazain’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana. Enga anie ka hampahery sy hitarika […]

Semaine Sainte – Herinandro Masina Partage et musique #2

Hoy Jesosy taminy: « Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa. » Lioka 23:43 Jésus dit: « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23:43 Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Mbola faly isika fa mbola vangian’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva! Indro ary atolotra anao fizarana fohy isan’andro miompana […]

Semaine Sainte – Herinandro Masina Partage et musique #1

Jésus dit: « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font. » Luc 23,34 Hoy Jesosy: « Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony. » Lioka 23:34 Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Mbola faly isika fa mbola vangian’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva! Indro ary atolotra anao fizarana fohy isan’andro miompana amin’ireo teny fito izay nolazain’i Jesosy […]