articles avec les mots-clés 'news'

Newsletter #18, 2020

« Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. » Matio 11:28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mathieu 11,28 Newsletter avril à juin 2020. #insidefkmsm #allervers #journaldebord

Newsletter #17, 2020

Bonjour à toutes et à tous,Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de janvier au mois de mars 2020.N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch.Nous nous ferons un plaisir de les relayer.Meilleures salutations Salama tompoko,Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ volana Janoary– Martsa 2020.Aza […]

Newsletter #16, 2019 Inside.fkmsm

Ny Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisy sy ny manodidina dia mirary taona 2020 sambatra ho antsika rehetra. Misaotra anao niara-dia taminay t@ iny taona 2019 iny ! Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika t@ volana Oktobra – Desambra 2019. « Ary ho an’ny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an’Andriamanitra tokana […]

Newsletter #15, 2019

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de juillet au mois de septembre 2019. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany […]

NEWSLETTER #13, 2019

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de janvier à mars 2019. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ volana […]

NEWSLETTER #12, 2018

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois d’octobre au mois de décembre 2018. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ […]

NEWSLETTER #11, 2018

 Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de juillet au mois de septembre 2018. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika […]

Newsletter #9, 2018

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de janvier à mars 2018. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ volana […]

Newsletter #8, 2017

Bonjour à toutes et à tous, Nous vous envoyons notre « newsletter » d’octobre à décembre 2017. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Alefanay ny aminao ny vaovao farany t@ volana Oktobra – Desambra 2017. Aza misalasala mizara ny […]