Upcoming events show on this page while events that have ended can be shown on the Past Events page. You can set events to recur automatically and show events in widgets as this page’s sidebar demonstrates.

Culte des communautés, Genève (GE)

Fotoana manaraka – Célébrations Ny fotoanantsika manaraka dia ny Alahady 18 Martsa 2018 ho avy izao, manomboka 10 ora maraina, ao amin’ny Temple de la Servette, avenue Wendt 55 Genève 1203 miaraka amin’ny namantsika camerounais, suisses ary vietnamiens. Manasa anao hitondra sy hiara-hizara ny sakafom-pirahalahiana aorianan’ny fotoam-pivavahana. Hitantsika etsy ambany ny programa. Koa dia maniry […]