Annonces (Page 4)

BOKY : TONGA NY MAZAVA III

Ny Fiangonana Kristiana : Tsangambato FKMSM 25ème Noho ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia feno 25 taona ny niorenan’ny Fiangonana Kristiana Malagasy eto Suisse sy ny manodidina. Ny FKMSM, araky ny fanafohizan-teny ahafantaran’ny maro azy, dia nipoitra avy tamin’ny fanirian’ireo Malagasy nonina tao Suisse fahizany – notarihin’ireo Komity voalohany dia i Pastora Rabemanantsoa Noël mivady, Itompokolahy […]

La Communauté chrétienne malgache de Suisse

“Reportage au sein de la Communauté chrétienne malgache de Suisse” diffusé le 8 Sep, 2015  sur https://www.django.fm/ Laure part en reportage au sein de la Communauté chrétienne malgache de Suisse qui fête ses 30 ans cette année. Un laboratoire œcuménisme et une belle histoire d’amitié. Deux fois par mois, la Communauté chrétienne malgache de Suisse […]

Newsletter #18, 2020

“Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.” Matio 11:28 “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.” Mathieu 11,28 Newsletter avril à juin 2020. #insidefkmsm #allervers #journaldebord

Newsletter #17, 2020

Bonjour à toutes et à tous,Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de janvier au mois de mars 2020.N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch.Nous nous ferons un plaisir de les relayer.Meilleures salutations Salama tompoko,Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ volana Janoary– Martsa 2020.Aza […]

Newsletter #16, 2019 Inside.fkmsm

Ny Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisy sy ny manodidina dia mirary taona 2020 sambatra ho antsika rehetra. Misaotra anao niara-dia taminay t@ iny taona 2019 iny ! Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika t@ volana Oktobra – Desambra 2019. “Ary ho an’ny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an’Andriamanitra tokana […]

Newsletter #15, 2019

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de juillet au mois de septembre 2019. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany […]

Newsletter #14, 2019

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois d’avril au mois de juin 2019. N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Meilleures salutations Salama tompoko, Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ […]