Articles de janvier 2020

Newsletter #16, 2019 Inside.fkmsm

Ny Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisy sy ny manodidina dia mirary taona 2020 sambatra ho antsika rehetra. Misaotra anao niara-dia taminay t@ iny taona 2019 iny ! Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika t@ volana Oktobra – Desambra 2019. “Ary ho an’ny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an’Andriamanitra tokana […]