Fotoam-pivavahana / Célébration œcuménique, fête nationale de Madagascar , 23 juin 2019 à 14h, Genève

« Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka
hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino
any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny ». 2
TANTARA 7:14

0 commentaires

Ajouter un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *