inside (Page 3)

Newsletter #22, 2021 Inside.fkmsm

RESTONS CONNECTÉS Na dia fotoanan’ny fialan-tsasatra aza dia mbola afaka mihaona mivantana en ligne isika. Manao filazana ny vondrombavaka fa ny fotoana ifampaherezana sy ifampizarana isaky ny Alarobia dia afindra ny Alahady faharoa sy Alahady faha-efatra hariva.Bonnes vacances ! Mirary fialan-tsasatra mahafinaritra ho antsika rehetra! NEWSLETTER #22, 2021 Nous avons sélectionné pour vous quelques photos […]

Newsletter #18, 2020

“Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.” Matio 11:28 “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.” Mathieu 11,28 Newsletter avril à juin 2020. #insidefkmsm #allervers #journaldebord

Newsletter #17, 2020

Bonjour à toutes et à tous,Nous avons sélectionné pour vous quelques photos de nos activités du mois de janvier au mois de mars 2020.N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos à seraweb[@]fkmsm.ch.Nous nous ferons un plaisir de les relayer.Meilleures salutations Salama tompoko,Zarainay aminao sary vitsivitsy ny hetsika nataontsika farany t@ volana Janoary– Martsa 2020.Aza […]